Zaterdag 21 September 2019

RapenburgRace II:

Dwars door Leiden

 

Schrijf je in en zwem mee door de mooiste gracht van Nederland!

Inschrijven raceDoneer nu!

Wat is de Rapenburg Race?

De RapenburgRace is een zwemwedstrijd van 800 meter in de bekendste gracht van Nederland: Het Rapenburg in de stad Leiden. De start zal zijn aan het begin van het Rapenburg, de finish bij het Van der Werfpark.  Er wordt gezwommen op 21 september 2019 tussen 10 en 16 uur. Doe mee!

Waarom een Rapenburg Race?

De aanleiding voor de RapenburgRace is het ongeluk van een goede vriend: Maarten Jorissen. In de zomer van 2016 liep Leids student Maarten een dwarslaesie op na een ongeluk. Na meerdere operaties en lang revalideren startte hij uiteindelijk een jaar later dan gepland met zijn master ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden en is hij inmiddels bijna afgestudeerd. ‘Wij zijn trots op alles wat hij bereikt heeft en hoe positief hij nog altijd naar het leven kijkt. We willen graag iets bijdragen voor mensen die ook een dwarslaesie hebben’,  aldus zijn vrienden. Het doel van de RapenburgRace is dat  mensen die net zoals Maarten een dwarslaesie hebben opgelopen,  worden geholpen om hun leven weer op te pakken.

Op zaterdag 21 september wordt in Leiden de tweede RapenburgRace gezwommen. Onder het motto ‘Dwars door Leiden’ wordt geld ingezameld voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een dwarslaesie.
Vooraf aan deze wedstrijd, maken we de grachten schrootvrij: We gaan schroot uit het Rapenburg halen, Een schoner milieu dus.
We eindigen met een prachtige prijsuitreiking in het Van der Werfpark – met aansluitende borrel voor geïnteresseerden.
Met de RapenburgRace wil Stichting RapenburgRace onderzoek en innovatie steunen om de kwaliteit van leven voor mensen met een dwarslaesie te verbeteren.
We zetten de lijn door van het waterschap en de provincie door de kwaliteit van het water te promoten.
Iedereen die de RapenburgRace zwemt krijgt een gratis kaartje voor het zwembad!

220

Deelnemers

€23.868,75

Opgehaald door deelnemers

745

Donateurs

Zwem je mee? Of wil je op een andere manier helpen?

Het is fantastisch als je met ons het Rapenburg in duikt! Maar we zijn ook erg blij met iedereen die ons steunt als vrijwilliger of donateur. Kies hieronder hoe jij je steentje bijdraagt.

Dwarslaesie

In Nederland leven circa 20.000 mensen met een dwarslaesie. Hiervan is 12% jonger dan 30 jaar. Door een ongeval, een ziekte of gewoonweg domme pech verloren zij op slag de controle over hun lichaam. Het is een nachtmerrie die werkelijkheid wordt wanneer door zenuwuitval het leven plotsklaps voor altijd verandert en vanzelfsprekende zaken zoals lopen of naar de wc gaan ineens niet meer kunnen. Hier komt nog bovenop dat mensen met een dwarslaesie een veel hoger risico hebben op nierfalen, darmproblematiek, longproblemen, en vaatproblemen. Met de RapenburgRace wil Stichting RapenburgRace onderzoek en innovatie steunen om de kwaliteit van leven voor mensen met een dwarslaesie te verbeteren.

Lees meer over dwarslaesie

de doelen die wij steunen

Exoskelet

Project March

De RapenburgRace steunt Project March. Project March ontwerpt en bouwt een exoskelet voor mensen met een dwarslaesie. Het doel is om mensen met een dwarslaesie mobiliteit terug te geven zodat ze weer kunnen deelnemen in dagelijkse activiteiten en zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven.
Het exoskelet is een belangrijke stap op weg naar een toekomst waarin rolstoelen uit het straatbeeld verdwenen zijn. Het ultieme doel is dat het exoskelet toegankelijk én beschikbaar is voor iedereen die hierdoor mobiliteit terugkrijgt. Voor een groot deel gaat het hier om al bestaande techniek. Maar ook worden er nieuwe technologieën onderzocht en gekeken naar de toepassing in dit project.

Kijk voor meer informatie op de website.

Handondersteuning bij hoge dwarslaesie

Verbetering van arm-hand functie staat heel hoog op de prioriteitenlijst van patiënten met een hoge dwarslaesie, vaak hoger nog dan ondersteuning van het lopen. De mogelijkheid tot het verrichten van ADL-taken (zelfverzorging en bijvoorbeeld eten en drinken) en hiermee de mate van kwaliteit van leven wordt immers enorm negatief beïnvloedt door arm-hand beperkingen.

Voor hen zijn er bijna geen behandelopties, omdat er weinig hulpmiddelen zijn ter verbetering van de actieve arm- handfunctie.

De RapenburgRace steunt een nieuw project waarbij Roessingh Research en Development (RRD) en Roessingh centrum voor revalidatie (RCR) met De Hoogstraat Revalidatie, het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de Universiteit Twente (UT) samenwerken, met als doel een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen dat de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met een hoge dwarslaesie verbetert.

 

Time is spine

De RapenburgRace steunt het onderzoek van Wilco Peul. Wilco Peul is professor in de neurochirurgie aan de universiteit van Leiden.  Hij is van mening dat er zo snel mogelijk geopereerd moet worden om zo verdere sterfte van ruggenmergvezels te voorkomen en het herstel te bevorderen. Helaas is er op dit moment nog geen goed onderzoek gedaan dat deze theorie ondersteunt. Zo zijn meerdere ziekenhuizen waarin de chirurgen enkele dagen wachten voordat ze hun patiënten opereren. Met behulp van de RapenburgRace wil prof. dr Peul een “comparative effectiveness” studie opzetten waarbij de resultaten van ultra acuut (binnen 6 uur na trauma) opereren vergeleken worden met de resultaten van opereren tussen 6 en 24 uur of later.

Maarten Jorissen kwam drie jaar geleden verkeerd terecht tijdens een duik in een zwembad. Hij steunt de RapenburgRace als ambassadeur. Bekijk hieronder zijn verhaal:

 

 

Over 2018

Contact

Zwem je mee?

Inschrijven